A Swiss outsider art collection welcomes you

 

Ernst Kolb
Ernst Kolb
Ernst Kolb:«Hier komme ichaus Heller‘sVollwertrestaurant», 1991 (Rückseite= Menu Heller‘sRestaurant), Kugelschreiber 21 x 29,7 cm